II rok kierunek Lekarski Socjologia medyczna 2021-2022

Temat 1. Socjologia i Socjologia Medycyny czym są i czym się zajmują

Temat 2. Definicje zdrowia i choroby

Temat 3. Kultura i jej wpływ na życie społeczne. Kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby

Problemy etyczne i prawne współczesnej medycyny 2021

Fakultet” Problemy etyczne i prawne współczesnej medycyny”

V roku Kierunek: LEKARSKI

                      Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu w roku akademickim 2020/2021