Psychologia 2019

Psychologia dla ratowników medycznych

Problemy etyczne i prawne współczesnej medycyny 2019

Prowadzący: Katarzyna Szołtysik

Klucz do kursu: prawo212

Udostępnione 5 modułów stanowi całość kursu e-learning.
Warunkiem uzyskania zaliczenia fakultetu  jest zapoznanie się z materiałami i uzyskanie pozytywnego wyniku z 4 udostępnionych testów.
Wykłady w dniu 13.05.2019 r. oraz 20.05.2019 r. są nieobowiązkowe.
W dniu 13.05.2019 r. "wykład" będzie miał formę tzw. case study (omówienie przykładów związanych z tematyką, w tym będących przedmiotem orzeczeń sądów) - proszę osoby, które będą obecne o przygotowanie tematów jakie chcieliby bardziej szczegółowo zgłębić i omówić na kolejnym wykładzie (jeżeli jakiś zakres materiałów był niezrozumiały, czy też wzbudził większe zainteresowanie i wymaga rozwinięcia).
W dniu 20.05.2019 r. "wykład" będzie omówieniem tematów zgodnie z życzeniem studentów (ew. dyskusja nad nowymi zagadnieniami), jeżeli materiał na to pozwoli zajęcia nie powinny trwać dłużej niż 45 min.
W dniu 20.05.2019 r. po zajęciach merytorycznych (45 min) będzie możliwość uzyskania wpisów zaliczenia przedmiotu do indeksu.

  • Enrolled students: 128
Problemy etyczne i prawne współczesnej medycyny

Klucz dostępowy do kursu: prawo3913

Wszystkie materiały są dostępne do 13 czerwca 2018 roku.

Sugerowany termin  realizacji tematów - do 11 maja 2018 roku.

Po każdym module proszę o przesłanie informacji zwrotnej: czy treść modułu była  zrozumiała? 
Jakie wątpliwości pojawiły się po zapoznaniu się z materiałami? 
Jakie problemy praktyczne związane z tematem chcieliby Państwo omówić?

Po 1 i 2 module mogą się odbyć jedne konsultacje w terminie 15 maja 2018 r. (cały dzień, godzina do ustalenia), ewentualnie w dniach 16 lub 18 maja 2018 r. (godzina do ustalenia, jednak nie później niż 15.30). Tematem konsultacji będą problemy praktyczne związane z tematem i omówienie pytań oraz wątpliwości zgłoszonych w w/w informacji zwrotnej.

  • Enrolled students: 267