II rok kierunek - lekarski (stacjonarne i niestacjonarne) - Socjologia medyczna 2023-2024

Zaliczenie testowe - II rok kierunek - lekarski (stacjonarne i niestacjonarne) - Socjologia medyczna