Ankieta Covid-19

Drodzy Studenci i Wykładowcy SUM przyszło nam zmierzyć się z sytuacją, o 
której niejednokrotnie czytaliśmy w książkach lub oglądaliśmy w filmach. 
Jesteśmy w samym środku epidemii. Wszyscy zapewne przeżywamy różnorakie 
emocje związane z: funkcjonowaniem na łonie rodziny, niepokojem o nasze 
i bliskich zdrowie czy wreszcie trudnościami w realizacji zajęć 
dydaktycznych. Zespół Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją SUM 
(dr n. med. Katarzyna Mocny-Pachońska i Prof Marta Tanasiewicz)chciałby 
podjąć się próby oceny poziomu stresu związanego z wystąpieniem epidemii 
oraz konieczności podjęcia zajęć dydaktycznych w formie w elearningu. 
Badanie jest częścią składową projektu statutowego SUM pt. „Zastosowanie 
nowoczesnych technologii informatyczno-matematycznych w celu analizy 
emocji podczas wykonywania różnych aktywności życiowych”. Projekt 
uzyskał zgodę Komisji Bioetycznej SUM z dnia 16.10 2018 
KNW/0022/KB1/79/18. Badanie składa się z dwóch krótkich ankiet PSS-10 
oraz Elearning (10 pytań każda) o wypełnienie, których bardzo Państwa 
prosimy. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki wykorzystane będą 
w celach naukowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.
Z wyrazami szacunku
dr n. med. Katarzyna Mocny-Pachońska
Prof  Marta Tanasiewicz
Aby wykonać anonimowo ankiety, proszę otworzyć podane linki.

  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Problemy etyczne i prawne współczesnej medycyny 2020

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją przekazuję całość materiałów stanowiących zakres fakultetu "Problemy etyczne i prawne współczesnej medycyny". Hasło: prawo2020

Moduły 2-5 zakończone są testem jednokrotnego wyboru, który będzie stanowił podstawę zaliczenia fakultetu. Zwracam uwagę na to, że poziom trudności testu jest niewielki.

Wiedza przekazywana Wam w materiałach jest przede wszystkim dla Was, zawiera niejednokrotnie informacje, których brakuje w literaturze przedmiotu. Większości zagadnień nie znajdziecie Państwo w podręcznikach czy dostępnych opracowaniach. Są to materiały stworzone na podstawie mojego doświadczenia zawodowego, problemów zgłaszanych mi przez praktyków, analizy orzecznictwa i w ograniczonym zakresie analizy literatury przedmiotu.

Nie musicie uczyć się tych treści na pamięć, ani też czytać materiałów „pod kątem testu”. Przeczytajcie Państwo materiały dla siebie, w spokojniejszej chwili, wydrukujcie i zostawcie schowane, bo mogą Wam się przydać w przyszłej pracy. Wiedza, którą chcę Wam przekazać służy uwrażliwieniu na pewne tematy, których świadomość mam nadzieję pomoże zminimalizować nieprzyjemności związane z przyszłymi roszczeniami prawnymi – a takie niestety na pewno Was spotkają (niezależnie od tego czy będą zasadne). Opracowanie zawiera również wiele problemów, które pojawiają się w praktyce, a brak jest źródeł pomocnych w ich rozwiązaniu.

 

Zgodnie z planem kolejne spotkanie mamy w dniach 20 kwietnia oraz 11 maja 2020 roku. Jest to czas dla Was i przeznaczony na problemy praktyczne oraz nurtujące Was pytania. Spotkanie w kwietniu wydaje się mało prawdopodobne. Odnośnie maja będziemy w kontakcie. Niezależnie od sytuacji, wykłady nie będą obowiązkowe. Jeżeli będziecie mieć pytania i wątpliwości dotyczące opracowanej tematyki – chętnie się spotkam na ich omówienie. Jeżeli zaległości z innych przedmiotów związane z aktualną przerwą będą dla Was zbyt dużym obciążeniem – możecie skupić się na rzeczach aktualnie ważniejszych, a na indywidualne wątpliwości i zgłoszone problemy udzielę odpowiedzi w formie elektronicznej.

Pozdrawiam serdecznie