Ćwiczenia z Kardiochirurgii VI rok

Kurs prezentuje przypadki pacjentów kardiochirurgicznych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne

Zapalenie osierdzia rozpoznanie leczenie

Rozpoznanie i leczenie zapalenia osierdzia prezentacja multimedialna.

Proszę, aby zawarte pytania omówić w zwięzły sposób . Starosta grupy prześle drogą mailową konspekt  z omówionego tematu całej grupy.  Będzie to stanowiło podstawę do zaliczenia ćwiczeń.