Omówienie problemu starzenia się narządu żucia u seniorów z punktu widzenia geriatry oraz podstawowe wiadomości dotyczące leczenia chorób  alergicznych z uwzględnieniem leczenia wstrząsu anafilaktycznego.

Patient's physical examination and medical history - basic

  • Zapisani studenci: Na ten kurs nie zapisali się studenci

W ramach kursu zostaną przedstawione wybrane problemy geriatryczne dotyczące diagnozowania i leczenia osób starych.