• Teacher: Ewa Hadas
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet

wykłady przeznaczone dla studentów Wydziału lekarsko dentystycznego w Zabrzu , rok III przedmiot

  • Teacher: Ewa Hadas
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
  • Teacher: Ewa Hadas
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Omówienie problemu starzenia się narządu żucia u seniorów z punktu widzenia geriatry oraz podstawowe wiadomości dotyczące leczenia chorób  alergicznych z uwzględnieniem leczenia wstrząsu anafilaktycznego.

Patient's physical examination and medical history - basic

  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet

W ramach kursu zostaną przedstawione wybrane problemy geriatryczne dotyczące diagnozowania i leczenia osób starych.