Podstawowe problemy geriatryczne

Wykład przedstawiający podstawowe problemy pacjenta w wieku starszym

  • Teacher: Andrzej Bożek
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Dermatologia i wenerologia - SANG - 2018-2019
  • Teacher: Ewa Hadas
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Dermatologia i wenerologia 2018-2019

wykłady przeznaczone dla studentów Wydziału lekarsko dentystycznego w Zabrzu , rok III przedmiot

Wybrane zagadnienia z fotobiologii i chirurgii dermatologicznej 2018-2019
  • Teacher: Ewa Hadas
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Stany nagłe w dermatologii 2018-2019
  • Teacher: Ewa Hadas
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Choroby Wewnętrzne - III rok stomatologia
Omówienie problemu starzenia się narządu żucia u seniorów z punktu widzenia geriatry oraz podstawowe wiadomości dotyczące leczenia chorób  alergicznych z uwzględnieniem leczenia wstrząsu anafilaktycznego.
Internal Medicine, III year, Denistry Program

Patient's physical examination and medical history - basic

Problemy prawne i etyczne współczesnej medycyny
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Wybrane problemy geriatryczne

W ramach kursu zostaną przedstawione wybrane problemy geriatryczne dotyczące diagnozowania i leczenia osób starych.