Choroby Wewnętrzne - III rok stomatologia
Omówienie problemu starzenia się narządu żucia u seniorów z punktu widzenia geriatry oraz podstawowe wiadomości dotyczące leczenia chorób  alergicznych z uwzględnieniem leczenia wstrząsu anafilaktycznego.
Dermatologia i wenerologia - SM

wykłady przeznaczone dla studentów Wydziału lekarsko dentystycznego w Zabrzu , rok III przedmiot

Internal Medicine, III year, Denistry Program

Patient's physical examination and medical history - basic

Podstawowe problemy geriatryczne

Wykład przedstawiający podstawowe problemy pacjenta w wieku starszym

Propedeutyka chorób Wewnętrznych

Podstawowe elementy badania przedmiotowego i podmiotowego w chorobach wewnętrznych. Relacje pacjent- lekarz. Badanie jamy brzusznej. Diagnostyka układu pokarmowego i moczowo-płciowego. Demonstracja przypadków.

Stany nagłe w dermatologii
  • Teacher: Ewa Hadas
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Wybrane problemy geriatryczne

W ramach kursu zostaną przedstawione wybrane problemy geriatryczne dotyczące diagnozowania i leczenia osób starych.

Wybrane zagadnienia z fotobiologii i chirurgii dermatologicznej
  • Teacher: Ewa Hadas
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet