Niewydolność serca - etiologia, objawy, diagnostyka, leczenie 2020-2021
Zagadnienia dotyczące niewydolności serca obejmujące etiologię, objawy kliniczne, diagnostykę i leczenie: farmakologiczne i zabiegowe. Opracowano z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

dr hab. n. med. Wojciech Jacheć, prof. SUM
  • Teacher: Wojciech Jacheć
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Wykład z chorób wewnętrznych - Ewa Nowalany-Kozielska 2020-2021

Wykład z chorób wewnętrznych dla studentów III roku Stomatologii

Tytuł: Kardiomiopatie, gorączka reumatyczna, bakteryjne zapalenie wsierdzia (IZW), wady wrodzone i nabyte serca, symptomatologia chorób układu krwiotwórczego - aspekty diagnostyczno-kliniczne - dla stomatologii

Wykład z chorób wewnętrznych IV Rok Lekarski, Ewa Nowalany-Kozielska 2020-2021

Wykład przedstawia zaktualizowaną wiedzę na temat klasyfikacji, diagnostyki i leczenia kardiomiopatii dla studentów wydziałów lekarskich.