Niewydolność serca
 • Teacher: Andrzej Tomasik
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Choroby Wewnętrzne - III rok stomatologia
 • Teacher: Andrzej Tomasik
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Choroby Wewnętrzne - Ratownictwo Medyczne
 • Teacher: Andrzej Tomasik
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Choroby Wewnętrzne dla Ratownictwo Medyczne II rok
 • Teacher: Andrzej Tomasik
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Ciekawe przypadki kliniczne w lecznictwie ambulatoryjnym
 • Teacher: Andrzej Tomasik
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Infekcyjne zapalenie wsierdzia
 • Teacher: Andrzej Tomasik
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Internal Medicine, III year, Dentistry Program
 • Teacher: Andrzej Tomasik
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Medycyna Ratunkowa
 • Teacher: Andrzej Tomasik
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet