Klucz dostępowy do kursu: prawo3913

Wszystkie materiały są dostępne do 13 czerwca 2018 roku.

Sugerowany termin  realizacji tematów - do 11 maja 2018 roku.

Po każdym module proszę o przesłanie informacji zwrotnej: czy treść modułu była  zrozumiała? 
Jakie wątpliwości pojawiły się po zapoznaniu się z materiałami? 
Jakie problemy praktyczne związane z tematem chcieliby Państwo omówić?

Po 1 i 2 module mogą się odbyć jedne konsultacje w terminie 15 maja 2018 r. (cały dzień, godzina do ustalenia), ewentualnie w dniach 16 lub 18 maja 2018 r. (godzina do ustalenia, jednak nie później niż 15.30). Tematem konsultacji będą problemy praktyczne związane z tematem i omówienie pytań oraz wątpliwości zgłoszonych w w/w informacji zwrotnej.

  • Zapisani studenci: 203

Omówienie zakaźnych zagrożeń epidemiologicznych

Kurs opisujący profilaktykę poekspozycyjną na zakażenia HBV, HCV, HIV.