Principles of doctor-patient communication

Optional classes considering principles of doctor-patient communication for students of the 3rd year of dentistry.

Psychiatria dla 5 roku

Kurs przedstawia materiały realizowane w ramach zajęć w Katedrze i Oddziale Klinicznym Psychiatrii dla 5 roku kierunku lekarskiego.

Zasady komunikacji z pacjentem

Zajęcia fakultatywne dotyczące zasad komunikacji z pacjentem dla III roku studiów kierunku lekarsko-dentystycznego.