Najczęściej spotykane problemy kliniczne w psychiatrii 2020-2021
  • Teacher: Paweł Dębski
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Podstawy badania psychiatrycznego 2020-2021
  • Teacher: Zbigniew Gierlotka
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Principles of doctor-patient communication 2020-2021

Optional classes considering principles of doctor-patient communication for students of the 3rd year of dentistry.

  • Teacher: Paweł Dębski
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Psychiatria dla 5 roku 2020-2021

Kurs przedstawia materiały realizowane w ramach zajęć w Katedrze i Oddziale Klinicznym Psychiatrii dla 5 roku kierunku lekarskiego.

Psychiatria dla 6 roku 2020-2021

Kurs przeznaczony jest dla studentów 6 roku kierunku lekarskiego w ramach zajęć realizowanych w Katedrze i Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu. 

Zasady komunikacji z pacjentem 2020-2021

Zajęcia fakultatywne dotyczące zasad komunikacji z pacjentem dla III roku studiów kierunku lekarsko-dentystycznego.

  • Teacher: Paweł Dębski
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.