Fakultet - Najczęściej spotykane problemy w ginekologii i położnictwie 2020-2021

Proszę studentów zapisanych na fakultet o zapoznanie się z załączonymi treściami.

Piotr Bodzek

Zajęcia on-line II ROK RM - Ginekologia i położnictwo 2020-2021

Zajęcia on-line (seminaria, ćwiczenia i wykłady godzinowo zgodne z rozpisem zajęć udostępnionym przez dziekanat WNM Zabrze). Materiały zawarte w kursie dostępne są dla studentów poszczególnych grup od poniedziałku godz. 8.00 do niedzieli godz. 22.00. Zapoznanie się z zamieszczonymi treściami oraz prawidłowa odpowiedź na zintegrowane z materiałami pytania jest jednym z warunków zaliczenia przedmiotu.

W razie problemów, pytań proszę o kontakt: piotr.bodzek@sum.edu.pl

Zajęcia on-line II ROK RM - Medycyna ratunkowa 2020-2021

Zajęcia on-line (seminaria, ćwiczenia i wykłady godzinowo zgodne z rozpisem zajęć udostępnionym przez dziekanat WNM Zabrze). Materiały zawarte w kursie dostępne są dla studentów poszczególnych grup od poniedziałku godz. 8.00 do niedzieli godz. 22.00. Zapoznanie się z zamieszczonymi treściami oraz prawidłowa odpowiedź na zintegrowane z materiałami pytania jest jednym z warunków zaliczenia przedmiotu.

W razie problemów, pytań proszę o kontakt: piotr.bodzek@sum.edu.pl


Zajęcia on-line II ROK STOM - Elementy ginekologii i położnictwa 2020-2021

Zajęcia on-line (seminaria i ćwiczenia godzinowo zgodne z rozpisem zajęć udostępnionym przez dziekanat WNM Zabrze). Materiały zawarte w kursie dostępne są dla studentów poszczególnych grup od poniedziałku godz. 8.00 do niedzieli godz. 22.00. Zapoznanie się z zamieszczonymi treściami oraz prawidłowa odpowiedź na zintegrowane z materiałami pytania jest jednym z warunków zaliczenia przedmiotu.

W razie problemów, pytań proszę o kontakt: piotr.bodzek@sum.edu.pl

Zajęcia on-line II ROK STOM ANG - Elements of gynecology and perinatology 2020-2021

Online classes in Elements of gynecology and perinatology. The materials included in the course are available to students from Monday 8.00 to Sunday 22.00 according to the schedule. Reading the contents of the course is one of the conditions for passing the course.

Zajęcia on-line III ROK RM - Medycyna ratunkowa 2020-2021

Zajęcia on-line (seminaria, ćwiczenia i wykłady godzinowo zgodne z rozpisem zajęć udostępnionym przez dziekanat WNM Zabrze). Materiały zawarte w kursie dostępne są dla studentów poszczególnych grup od poniedziałku godz. 8.00 do niedzieli godz. 22.00. Zapoznanie się z zamieszczonymi treściami oraz prawidłowa odpowiedź na zintegrowane z materiałami pytania jest jednym z warunków zaliczenia przedmiotu.

W razie problemów, pytań proszę o kontakt: piotr.bodzek@sum.edu.pl

Zajęcia on-line III ROK RM - Medyczne Czynności Ratunkowe 2020-2021

Zajęcia on-line (seminaria, ćwiczenia i wykłady godzinowo zgodne z rozpisem zajęć udostępnionym przez dziekanat WNM Zabrze). Materiały zawarte w kursie dostępne są dla studentów poszczególnych grup od poniedziałku godz. 8.00 do niedzieli godz. 22.00. Zapoznanie się z zamieszczonymi treściami oraz prawidłowa odpowiedź na zintegrowane z materiałami pytania jest jednym z warunków zaliczenia przedmiotu.

W razie problemów, pytań proszę o kontakt: piotr.bodzek@sum.edu.pl

Zajęcia on-line VI ROK WL - Ginekologia i położnictwo 2020-2021

Zajęcia on-line (seminaria i ćwiczenia godzinowo zgodne z rozpisem zajęć udostępnionym przez dziekanat WNM Zabrze). Materiały zawarte w kursie dostępne są dla studentów poszczególnych grup od poniedziałku godz. 8.00 do niedzieli godz. 22.00. Zapoznanie się z zamieszczonymi treściami oraz prawidłowa odpowiedź na zintegrowane z materiałami pytania jest jednym z warunków zaliczenia przedmiotu.

W razie problemów, pytań proszę o kontakt: piotr.bodzek@sum.edu.pl

Zajęcia stacjonarne w trybie zdalnym  VI rok Kierunek Lekarski - Ginekologia i położnictwo 2020-2021

Materiały dodatkowe obowiązujące studentów VI roku Kierunku Lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, w ramach zajęć stacjonarnych w trybie zdalnym z przedmiotu: "Ginekologia i Położnictwo" - zgodnie z Rozporządzeniem JM Rektora SUM ( Nr 6/2020 z dnia 06.11.2020r).