Chirurgia Ogólna 2

Wykład: "Obrażenia narządów jamy brzusznej"

Chirurgia ogólna

Wykład "Krwawienie do przewodu pokarmowego"

Kierunek lekarsko-dentystyczny - Medycyna ratunkowa - III rok

Wykłady

  • Teacher: Michał Durbacz
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Medycyna katastrof-RM III rok

Obowiązujące zajęcia z medycyny katastrof.

Ratownictwo medyczne - Chirurgia I rok

Wykłady + seminaria

Ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa III rok
Ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa III rok: wykłady
Ratownictwo Medyczne II rok - Medyczne Czynności Ratunkowe

Ratownictwo Medyczne II rok - Medyczne Czynności Ratunkowe - wykład

Ratownictwo Medyczne III- Medyczne Czynności Ratunkowe

Ratownictwo Medyczne III- Medyczne Czynności Ratunkowe- wykłady