Kierunek lekarski VI rok Ćwiczenia 2020-2021

Ćwiczenia dla VI roku Kierunku Lekarskiego w ramach zajęć z pediatrii

Kierunek Lekarski V rok Wykłady 2020-2021

Wykłady z Pediatrii dla Studentów V roku Kierunku Lekarskiego

Kierunek lekarski VI rok SEMINARIA 2020-2021

Kurs dla VI roku kierunku lekarskiego (seminaria) w ramach zajęć z pediatrii

V rok lekarski - ćwiczenia onkologia pediatryczna 2020-2021
V rok lekarski - seminaria onkologia pediatryczna 2020-2021

Seminaria dla V roku w zakresie onkologii dziecięcej.