Egzamin poprawkowy Neurologia - 02.09.2022

Egzamin poprawkowy Neurologia - 02.09.2022

Course modified date: 2 Sep 2022
Badania dodatkowe w neurologii 2020-2021

Badania dodatkowe w neurologii 2020-2021

Course modified date: 16 Mar 2022

Kurs przedstawia materiały dot. badań dodatkowych w neurologii dla studentów IV roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Materiały w ramach ćwiczeń dla studentów IV roku kierunku lekarskiego 2020-2021

Kurs przedstawia materiały w ramach ćwiczeń dla studentów IV roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Materiały w ramach ćwiczeń dla studentów V roku kierunku lekarskiego (geriatria) 2020-2021

Kurs przedstawia materiały w ramach ćwiczeń dla studentów V roku kierunku lekarskiego (geriatria) Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Wykłady dla studentów IV roku kierunku lekarskiego 2020-2021

Kurs przedstawia wykłady dla studentów IV roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Wykłady dla studentów ratownictwa medycznego 2020-2021

Kurs przedstawia wykłady dla studentów ratownictwa medycznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu