I RM Praktyka Śródroczna

Praktyki śródroczne zaplanowane dla studentów I roku Ratownictwa Medycznego realizowane poprzez kształcenie na odległość

Pulmonologia VI rok lekarski

W Kursie zawarto zestaw materiałów dla VI roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, przygotowanych przez Katedrę i Klinikę Chorób Płuc i Gruźlicy