Fakultet:  Zakażenia jako problem interdyscyplinarny
Otorynolaryngologia - lekarski ŚUM Zabrze 2020-2021

Zajęcia z Otorynolaryngologii dla kierunku lekarskiego.

Szanowni Państwo, prosimy o uczestniczenie w zajęciach zgodnie z harmonogramem.

Otorynolaryngologia - Stomatologia IV rok ŚUM

Zajęcia z otorynolaryngologii dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego .