Fakultet:  Zakażenia jako problem interdyscyplinarny
Otorhinolaryngology SANG
Otorynolaryngologia - lekarski ŚUM Zabrze

Zajęcia z Otorynolaryngologii dla kierunku lekarskiego.

Szanowni Państwo, prosimy o uczestniczenie w zajęciach zgodnie z harmonogramem.

Otorynolaryngologia - Stomatologia IV rok ŚUM

Zajęcia z otorynolaryngologii dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego .

Prezentacje z Laryngologii Zabrze

dr n. med. KATARZYNA MIŚKIEWICZ-ORCZYK

  • Enrolled students: 773
Ucho wewnętrzne - Stomatologia IV rok

Szanowni Państwo, jest to temat dla grup 2-5.