Ankieta Covid-19

Drodzy Studenci i Wykładowcy SUM przyszło nam zmierzyć się z sytuacją, o 
której niejednokrotnie czytaliśmy w książkach lub oglądaliśmy w filmach. 
Jesteśmy w samym środku epidemii. Wszyscy zapewne przeżywamy różnorakie 
emocje związane z: funkcjonowaniem na łonie rodziny, niepokojem o nasze 
i bliskich zdrowie czy wreszcie trudnościami w realizacji zajęć 
dydaktycznych. Zespół Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją SUM 
(dr n. med. Katarzyna Mocny-Pachońska i Prof Marta Tanasiewicz)chciałby 
podjąć się próby oceny poziomu stresu związanego z wystąpieniem epidemii 
oraz konieczności podjęcia zajęć dydaktycznych w formie w elearningu. 
Badanie jest częścią składową projektu statutowego SUM pt. „Zastosowanie 
nowoczesnych technologii informatyczno-matematycznych w celu analizy 
emocji podczas wykonywania różnych aktywności życiowych”. Projekt 
uzyskał zgodę Komisji Bioetycznej SUM z dnia 16.10 2018 
KNW/0022/KB1/79/18. Badanie składa się z dwóch krótkich ankiet PSS-10 
oraz Elearning (10 pytań każda) o wypełnienie, których bardzo Państwa 
prosimy. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki wykorzystane będą 
w celach naukowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.
Z wyrazami szacunku
dr n. med. Katarzyna Mocny-Pachońska
Prof  Marta Tanasiewicz
Aby wykonać anonimowo ankiety, proszę otworzyć podane linki.

  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet