Fizjoterapia - Socjologia stacjonarne 2022-2023 dr P. Gierek

  1. Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki socjologii, jej znaczenia w  naukach  medycznych oraz możliwości wykorzystania  wyników badań społecznych w naukach  medycznych.
  2. Zapoznanie ze  strukturą  i funkcjonowaniem społeczeństwa, oraz wybranymi teoriami socjologicznymi.
  3. Zwrócenie uwagi na przemiany w funkcjonowaniu rodziny.
  4. Zapoznanie z kulturowymi uwarunkowaniami zachowań w zdrowiu, chorobie
    i niepełnosprawności.
  5. Zwrócenie uwagi na zjawiska dotyczące nierówności społecznych, dyskryminacji, nietolerancji i patologii społecznych.
  6. Kształtowanie postawy nacechowanej szacunkiem dla życia i środowiska oraz tolerancji wobec odmienności.

Podstawy coachingu-wykład 2021-2022

Podstawy coachingu-wykład 2021-2022

Course modified date: 16 Nov 2021
FZT-125 gr6 V rok 2021-2022

FZT-125 gr6 V rok 2021-2022

Course modified date: 16 Nov 2021