Medycyna Sportowa w Dysfunkcjach Narządu Ruchu 2020-2021
Kurs zawiera materiały dydaktyczne dostępne w formie zdalnej dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia I roku fizjoterapii z Medycyny Sportowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu. Kurs uruchomiony został w wyniku wprowadzonego stanu epidemicznego na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2 i braku obecnie możliwości realizacji zajęć kontaktowych w tradycyjnej formie.
Medyczny Trening Terapeutyczny 2020-2021

Zmodyfikowany program kształcenia Medycznego Treningu Terapeutycznego  w wyniku stanu epidemiologicznego spowodowanego wirusem SARS-CoV-2. W kursie będą dostępne materiały, które należy przyswoić celem uzupełnienia części teoretycznej do zaliczenia całego modułu zgodnie z kartą przedmiotu. 

Odnowa Biologiczna w Sporcie 2020-2021

Zmodyfikowany program kształcenia Odnowy Biologicznej w Sporcie w wyniku stanu epidemiologicznego spowodowanego wirusem SARS-CoV-2. W kursie będą dostępne materiały, które należy przyswoić celem uzupełnienia części teoretycznej do zaliczenia całego modułu zgodnie z kartą przedmiotu. 

Trening Funkcjonalny 2020-2021

Zmodyfikowany program kształcenia treningu funkcjonalnego w fizjoterapii w wyniku stanu epidemiologicznego spowodowanego wirusem SARS-CoV-2. W kursie będą dostępne materiały, które należy przyswoić celem uzupełnienia części teoretycznej do zaliczenia całego modułu zgodnie z kartą przedmiotu.