Gastroenterologia w praktyce - część 1. Jak czytać wyniki badań endoskopowych przewodu pokarmowego? 2020-2021

Kurs zawiera materiały do zajęć praktycznych, przybliża podstawowe elementy opisu gastroskopii, kolonoskopii i ECPW oraz stosowane w nich nazewnictwo i skale.