CHOROBY WEWNĘTRZNE - POŁOŻNICTWO ROK III SEMESTR VI

CYKL WYKŁADÓW:

POŁOŻNICTWO PŁL III / VI CHOROBY WEWNĘTRZNE 30h

1.doc. M. Haberka  

Choroby układu sercowo-naczyniowego cz. I

2. doc J. Dąbek

Choroby układu sercowo-naczyniowego cz. II

3. dr M. Skowerski

Choroby  układu oddechowego cz. I

4. doc. M. Haberka

Choroby  układu oddechowego cz. II

 

5. dr A. Kułach

Choroby układu pokarmowego cz.I

 

6. dr A. Kułach

Choroby układu pokarmowego cz.II

 

7. doc.T. Roleder

Choroby układu moczowego

 

8. dr B. Hapeta

Choroby układu endokrynologicznego

 

9. dr J. Stanisz-Kempa

Podstawy hematologii

 

10. dr M. Majewski

Choroby narządu ruchu

FIZJOTERAPIA - KLINICZNE PODSTAWY W KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII

WYKŁADY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII - KLINICZNE PODSTAWY W KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII..

NOWOCZESNE TECHNIKI DIAGNOSTYCZNE  - PIELĘGNIARSTWO PLUS ROK I / SEMESTR II

CYKL WYKŁADÓW:

PIELĘGNIARSTWO PLUS ROK I / SEMESTR II

NOWOCZESNE TECHNIKI DIAGNOSTYCZNE (20H)

1.doc. M Haberka

Ultrasonografia

 

2.Prof. Z. Gąsior

Echokardiografia

 

3.Prof. Z. Gąsior

Echokardiografia przezprzełykowa

 

4.doc. M. Haberka

Rezonans Magnetyczny

 

5.dr M. Skowerski

Tomografia komputerowa

 

6.doc. T. Roleder

Badania inwazyjne w kardiologii

 

7.dr A. Kułach

Nowoczesne techniki diagnostyczne w diagnostyce różnicowej

PIELĘGNIARSTWO II ROK SEMESTR III CHOROBY WEWNĘTRZNE

CYKL WYKŁADÓW OBOWIĄZKOWYCH DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA (II ROK).