Wrodzone wady serca

Kurs obowiązkowy specjalizacyjny dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji w zakresie kardiologii.

Treść kursu zawiera informacje dotyczące rozwoju cewy sercowej, hemodynamiki krążenia płodowego a następnie omówienie najczęstszych wad wrodzonych serca rozpoznawanych przy urodzeniu, w dzieciństwie oraz charakterystykę wad wrodzonych u osób dorosłych, najczęściej po uprzednich zabiegach korekcyjnych w dzieciństwie.

Tematyka obejmuje zagadnienia diagnostyki wad wrodzonych, postępowania zabiegowego, specyfiki ciąży u pacjentek z wrodzoąa wadą serca, zasad profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Kurs kończy się zaliczeniem w formie pytań testowych.