Nabyte zastawkowe wady serca 2020

nr kursu 05-748/3-11-026-2020

Pielęgniarstwo - Intensywny nadzór kardiologiczny 2020-2021

Wykłady - Intensywny nadzór kardiologiczny - pielęgniarstwo

POŁOŻNICTWO, CHOROBY WEWNĘTRZNE 2020-2021

POŁOŻNICTWO, CHOROBY WEWNĘTRZNE

PIELĘGNIARSTWO CHOROBY WEWNĘTRZNE 2020-2021

PIELĘGNIARSTWO CHOROBY WEWNĘTRZNE

FIZJOTERAPIA, KLINICZNE PODSTAWY W KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII 2020-2021

FIZJOTERAPIA, KLINICZNE PODSTAWY W KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII

Diagnostyka obrazowa - echokardiografia 2020 CMKP

Kurs obowiązkowy do specjalizacji w zakresie kardiologii wg modułowego programu specjalizacji z kardiologii.

Treść kursu obejmuje teoretyczne podstawy ultrasonografii, prezentację różnych metod badań echokardiograficznych, ocenę struktur i czynności zastawek serca. W czasie kursu zaprezentowane będą zasady diagnostyki echokardiograficznej wad zastawkowych serca, wad wrodzonych serca, diagnostyki nadciśnienia płucnego, zatorowości płucnej, choroby niedokrwiennej serca, kardiomiopatii i chorób osierdzia. Zaprezentowane będzie zastosowanie echokardiografii w monitorowaniu leczenia zabiegowego i oceny pozabiegowej serca. Szkolenie uzupełnią prezentacje przypadków klinicznych z zastosowaniem diagnostyki echokardiograficznej.

Wrodzone wady serca

Kurs obowiązkowy specjalizacyjny dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji w zakresie kardiologii.

Treść kursu zawiera informacje dotyczące rozwoju cewy sercowej, hemodynamiki krążenia płodowego a następnie omówienie najczęstszych wad wrodzonych serca rozpoznawanych przy urodzeniu, w dzieciństwie oraz charakterystykę wad wrodzonych u osób dorosłych, najczęściej po uprzednich zabiegach korekcyjnych w dzieciństwie.

Tematyka obejmuje zagadnienia diagnostyki wad wrodzonych, postępowania zabiegowego, specyfiki ciąży u pacjentek z wrodzoąa wadą serca, zasad profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Kurs kończy się zaliczeniem w formie pytań testowych.