Położnictwo, Ginekologia - PLL III r Vsem 2020-2021

Przebieg ciąży, Cięcie cesarskie, Dokumentacja położnicza. wywiad poł-gin. Profilaktyka raka szyjki macicy.