• Teacher: Mariola Machura
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet

Wykład III rok Pielęgniarstwo

  • Teacher: Mariola Machura
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet

Wykłady 

Opieka przedkoncepcyjna.

Opieka w ciąży fizjologicznej.

  • Teacher: Mariola Machura
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet

1. Rodzina jako podmiot opieki - dziecko osierocone.

2. Osoba niepełnosprawna.