Prozdrowotne formy aktywności fizycznej
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Prozdrowotne formy aktywności fizycznej - aktywność osób starszych
Kurs przedstawia treści z zakresu adaptowanej aktywności fizycznej dla osób w starszym wieku, wskazując potrzebę modyfikacji stylu życia seniorów jako elementu profilaktyki oraz leczenia licznych chorób. Zagadnienia obejmujące wytyczne dot. aktywności fizycznej osób starszych, różne formy aktywności fizycznej, skutki hipokinezji, metodykę prowadzenia treningu fizycznego w grupie seniorów są niezbędne do realizacji ćwiczeń z przedmiotu Prozdrowotne formy aktywności fizycznej. 
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet