Choroby wewnętrzne 2018-2019

Klucz do kursu: chorwew3193

Promocja zdrowia

Kurs dla kierunku pielęgniarstwo, studia I stopnia (licencjat), 1 rok

Klucz do kursu: zdrowie55691

E-learningowy kurs z promocji zdrowia obejmuje 8 wykładów przedstawiających kolejno: ogólne informacje na temat celów medycyny, definicji i celów promocji zdrowia oraz szczegółowe omówienie najważniejszych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (papierosy, alkohol, otyłość, brak ruchu).

Po ukończeniu tego kursu student powinien wiedzieć, jakie są główne czynniki ryzyka utraty lat życia w zdrowiu oraz jak należy im przeciwdziałać.