Wykłady z przedmiotu Chirurgia dla studentów kierunku Położnictwo

Pełny zestaw wykładów dla studentów kierunku Położnictwo. Obejmuje następujące zagadnienia:

Wykład 1

1.      Aseptyka i antyseptyka, zakażenia wewnątrzszpitalne, zakażenia chirurgiczne.

2.      Badania laboratoryjne (biochemiczne, enzymatyczne), endoskopowe i radiologiczne w chorobach chirurgicznych.

Wykład 2

1.      Organizacja pracy na bloku operacyjnym.

2.      Zabieg operacyjny planowany i pilny, przygotowanie do zabiegu, ryzyko operacji, odczyn ustroju na zabieg, prowadzenie pooperacyjne, najczęstsze powikłania.

 

Wykład 3

1.      Postepowanie w urazowych uszkodzeniach ciała (podział, pierwsza pomoc, powikłania, leczenie).

2.      Rany , oparzenia, odmrożenia, krwotok (pierwsza pomoc).

3.      Wstrząs i jego rodzaje (rozpoznawanie i leczenie).

4.      Krew, płyny krwiozastępcze, gospodarka wodno-elektrolitowa w chorobach chirurgicznych.

 

Wykład 4

1.      Diagnostyka chorób chirurgicznych serca i dużych naczyń.

2.      Choroby naczyń obwodowych i ich leczenie (zachowawcze i chirurgiczne).

Wykład 5

1.      Przepukliny brzuszne i ich powikłania.

2.      Niedrożność, ostry brzuch , zapalenie otrzewnej (diagnostyka, przygotowanie do zabiegu operacyjnego, opieka pooperacyjna)

 

Wykład 6

1.      Choroby chirurgiczne klatki piersiowej (ropnie, nowotwory płuc i śródpiersia, odma, urazy).

2.      Choroby chirurgiczne tarczycy i innych gruczołów dokrewnych (specyfika przygotowania do zabiegu operacyjnego).

3.      Choroby chirurgiczne przełyku, żołądka i dwunastnicy (diagnostyka, przygotowanie do zabiegu operacyjnego, opieka pooperacyjna)

Wykład 7

1.      Choroby jelita cienkiego i grubego (diagnostyka, przygotowanie do zabiegu operacyjnego, opieka pooperacyjna)

2.      Choroby chirurgiczne wątroby, dróg żółciowych i trzustki.

3.      Diagnostyka, różnicowanie i leczenie w żółtaczkach.

4.      Nowotwory przewodu pokarmowego (rozpoznanie, badania dodatkowe, opieka pooperacyjna i ambulatoryjna, chory ze stomią).

 

 

 

Wykład 8

1.      Choroby chirurgiczne układu moczowego (zabiegi doraźne w urologii).

2.      Intensywna terapia , wskazania do sztucznej wentylacji w klinice chirurgicznej.

3.      Urazowe uszkodzenia układu kostno-stawowego (rozpoznanie, pierwsza pomoc, leczenie).

4.      Zabiegi operacyjne w ciąży.