Nabycie wiedzy z zakresu medycznych i pozamedycznych uwarunkowań zdrowia. Umiejętność rozumienia zdrowia w znaczeniu  dobra społecznego i  indywidualnego. Znajomość parametrów stanu zdrowia w kontekście stanu zdrowia Polaków i mieszkańców Europy oraz głównych założeń polityki krajowej, WHO ER i Unii Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego.

  • Prowadzący: Maciej Cebula
  • Zapisani studenci: Na ten kurs nie zapisali się studenci
  • Prowadzący: Agata Piekut
  • Zapisani studenci: Na ten kurs nie zapisali się studenci