Kurs LEK 2020-2021

Kurs przygotowujący do LEK - dla osób biorących udział w opracowaniu kursu

Ethics and Jurisprudence 2020-2021

General course in medical ethics and legal regulations with case analyses, Exam.