Anestezjologia: wybrana specjalność 6R

Materiały seminaryjne oraz ćwiczeniowe dla studentów 6 roku

Elective: Anaesthesiology
First Aid
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa

dla studentów I roku dla Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach oraz Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu WNMK – Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii WNMZ – Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej