Interna WLK - Egzamin

Klucz do kursu: internawlk

  • Enrolled students: 97
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa

dla studentów I roku dla Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach oraz Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu WNMK – Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii WNMZ – Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej

Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia- II rok Niestacjonarne

Materiały edukacyjne dotyczące źródeł informacji naukowej w zdrowiu publicznym.