Cardiology 2 - Electrocardiography

Analysis of electrocardiogram - step-by-step.

Cardiac pacing.

Cardiac resynchronization therapy

  • Teacher: Artur Filipecki
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Elektroterapia w kardiologii- I Katedra i Klinika Kardiologii

W tej zakładce znajdziecie Państwo wykłady dotyczące zagadnień elektroterapii w kardiologii- podstawowe informacje dotyczące nagłego zgonu sercowego, wskazań do wszczepienia urządzeń- stymulator, kardiowerter-defibrylator, układy resynchronizujące.

Internal medicine- Cardiology II

All posted here materials are intended for students who have classes in English. Materials in pdf or ppt format will be posted successively, please check the content.

Metody diagnostyczne zaburzeń rytmu serca- I Katedra i Klinika Kardiologii

Krótki kurs omawiający metody nieinwazyjne stosowane w diagnostyce zaburzeń rytmu serca. Wymienione i opisane poszczególne metody. W przypadku standardowego zapisu EKG- jak patrzeć na wydruk. Dołączone przykłady kliniczne obrazujące przydatność tych metod.

Ostre zespoły wieńcowe seminarium I Katedra i Klinika Kardiologii

Seminarium omawiające diagnostykę oraz postępowanie z pacjentem z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowe. Przeznaczone dla studentów IV i VI roku.

Przykłady kliniczne z zakresu kardiologii- I Katedra i Klinika Kardiologii

W tym kursie umieszczamy mniejsze prezentacja dotyczące konkretnych przypadków klinicznych. na kolejnych slajdach znajdziecie Państwo opis przypadku, wywiad, badania: przedmiotowe, dodatkowe. W dalszej części rozpoznania, różnicowanie, leczenie. Wielokrotnie będą również pytania np "Na co należy zwrócić uwagę w wywiadzie" lub "jakie badania dodatkowe proponujesz?" Prosimy zastanowić się samodzielnie, na kolejnym slajdzie będzie odpowiedź lub wyjaśnienie.

Stabilna choroba wieńcowa- seminarium I Katedra Kardiologii

Seminarium dotyczy diagnostyki i postępowania z chorymi ze stabilną chorobą wieńcową. Oparte jest na ostatnich standardach i zaleceniach. Przeznaczone dla studentów roku IV i VI odbywających zajęcia w I Katedrze i Klinice Kardiologii SUM. 

Wady zastawkowe serca

W zakładce Wady serca znajdziecie Państwo materiały dotyczące patofizjologii, diagnostyki oraz leczenia najczęściej występujących wad serca.