Metody diagnostyczne w kardiologii- I Katedra i Klinika Kardiologii 2023-2024

Krótki kurs omawiający metody nieinwazyjne stosowane w diagnostyce kardiologicznej.