Lubię 1Kardiologię

Lubię 1Kardiologię

Course modified date: 23 Nov 2022
Cardiology 2 - Electrocardiography 2020-2021

Cardiology 2 - Electrocardiography 2020-2021

Course modified date: 1 Oct 2020

Analysis of electrocardiogram - step-by-step.

Cardiac pacing.

Cardiac resynchronization therapy

Elektroterapia w kardiologii- I Katedra i Klinika Kardiologii 2020-2021

W tej zakładce znajdziecie Państwo wykłady dotyczące zagadnień elektroterapii w kardiologii- podstawowe informacje dotyczące nagłego zgonu sercowego, wskazań do wszczepienia urządzeń- stymulator, kardiowerter-defibrylator, układy resynchronizujące.

Internal medicine- Cardiology II 2020-2021

Internal medicine- Cardiology II 2020-2021

Course modified date: 1 Oct 2020

All posted here materials are intended for students who have classes in English. Materials in pdf or ppt format will be posted successively, please check the content.

  • Teacher: Krzysztof Szydło
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Metody diagnostyczne zaburzeń rytmu serca- I Katedra i Klinika Kardiologii 2020-2021

Krótki kurs omawiający metody nieinwazyjne stosowane w diagnostyce zaburzeń rytmu serca. Wymienione i opisane poszczególne metody. W przypadku standardowego zapisu EKG- jak patrzeć na wydruk. Dołączone przykłady kliniczne obrazujące przydatność tych metod.

Ostre zespoły wieńcowe seminarium I Katedra i Klinika Kardiologii 2020-2021

Seminarium omawiające diagnostykę oraz postępowanie z pacjentem z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowe. Przeznaczone dla studentów IV i VI roku.

Przykłady kliniczne z zakresu kardiologii- I Katedra i Klinika Kardiologii 2020-2021

W tym kursie umieszczamy mniejsze prezentacja dotyczące konkretnych przypadków klinicznych. na kolejnych slajdach znajdziecie Państwo opis przypadku, wywiad, badania: przedmiotowe, dodatkowe. W dalszej części rozpoznania, różnicowanie, leczenie. Wielokrotnie będą również pytania np "Na co należy zwrócić uwagę w wywiadzie" lub "jakie badania dodatkowe proponujesz?" Prosimy zastanowić się samodzielnie, na kolejnym slajdzie będzie odpowiedź lub wyjaśnienie.

Stabilna choroba wieńcowa- seminarium I Katedra Kardiologii 2020-2021

Seminarium dotyczy diagnostyki i postępowania z chorymi ze stabilną chorobą wieńcową. Oparte jest na ostatnich standardach i zaleceniach. Przeznaczone dla studentów roku IV i VI odbywających zajęcia w I Katedrze i Klinice Kardiologii SUM. 

Wady zastawkowe serca 2020-2021

Wady zastawkowe serca 2020-2021

Course modified date: 1 Oct 2020

W zakładce Wady serca znajdziecie Państwo materiały dotyczące patofizjologii, diagnostyki oraz leczenia najczęściej występujących wad serca.