Etyka lekarska dla I roku WNM w Katowicach

Wykłady z etyki lekarskiej będące kontynuacją z wykładów i seminariów z historii medycyny i etyki lekarskiej prowadzonych w marcu i kwietniu 2020 w ramach grupy fb FILOZOFIA MEDYCYNY W DOBIE EPIDEMII

STRES w dobie Covid - 19 - ćwiczenia relaksacyjne.

16.05.2020 GODZINA 10.00

dla II rok studiów doktoranckich oraz innych zainteresowanych studentów

  • Teacher: Anna Wojtyla
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet