Ratownictwo Medyczne - wykład I i II 2023-2024

Ratownictwo Medyczne - wykład I i II 2023-2024

Course modified date: 5 Dec 2023

Ból w klatce piersiowej - przyczyny, różnicowanie, przypadki kliniczne.

Choroby wewnętrzne - rok IV lekarski - wykład część I i 2 2023-2024

Ból w klatce piersiowej - przyczyny, diagnostyka, leczenie.

Migotanie przedsionków 2023-2024

Migotanie przedsionków 2023-2024

Course modified date: 6 Oct 2023
  • Teacher: Maciej Kocjan
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.