Histologia- kierunek lekarski

Prowadzący: dr Marlena Brzozowa-Zasada; lek. Marta Nowak; dr Grzegorz Wyrobiec

Wybrane zagadnienia z fizjologii i patofizjologii komórki

Zajęcia fakultatywne dla II roku kierunku lekarskiego