Pielęgniarstwo internistyczne

Kurs dla studentów kierunku pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia, II rok.