Pielęgniarstwo internistyczne

Kurs dla studentów kierunku pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia, II rok.

Pielęgniarstwo specjalistyczne i edukacja terapeutyczna

Kurs dla studentów kierunku pielęgniarstwo, studia II stopnia (stacjonarne ) rok I.

Pielęgniarstwo specjalistyczne i edukacja terapeutyczna (niestacjonarne)

Kurs dla studentów kierunku pielęgniarstwo;. studia II stopnia (niestacjonarne); rok I