Najczęściej spotykane problemy kliniczne z chirurgii - V rok WNMZ 2020-2021

Najczęściej spotykane problemy kliniczne z chirurgii - V rok Wydział Zabrzański

Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych i Traumatologii

Seminarium Chirurgia Dzieci I Rok Ratownictwo Medyczne WNMZ 2020-2021

Seminarium dla I Roku Ratownictwa Medycznego w Zabrzu

Urologia dziecięca IV Rok 2020-2021

Wykład dla IV roku Wydziału Zabrzańskiego w ramach przedmiotu Chirurgia z Kliniki Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii