Diabetologia dziecięca w praktyce

kurs seminarium dla studentów V roku Kliniki Diabetologii Dziecięcej WNMK Diabetologia dziecięca w praktyce 

przedmiot Pediatria III fakultet

Farmakoterapia w najczęstszych problemach pediatrycznych

kurs dla studentów V roku Klinika Diabetologii Dziecięcej WNMK 

Przedmiot Pediatria III 

Zasady Żywienia dzieci zdrowych i chorych

kurs seminarium dla studentów V roku WNMK Kliniki Diabetologii Dziecięcej katedry Pediatrii