Ćwiczenia - III rok

Prezentacja z zakresu pulmonologii  na potrzeby ćwiczeń przygotowana przez dr Karolinę Kłos

Ćwiczenia z Pediatrii III rok - webinar na żywo

Materiały przygotowane dla studentów III roku kierunku lekarskiego w ramach ćwiczeń z Pediatrii

European Program 4year

Lecture for 4 Year  European program 

Fakultet III rok

Zajęcia fakultatywne dla III roku o tematyce leczenie żywieniowe u dzieci-  część 2 - Choroba Crohnapediatria3fakultet

Pediatria wybrany przedmiot VI rok asystent Anna Buczyńska

Przypadki kliniczne wraz z pytaniami otwartymi dla studentów realizujących wybrany przedmiot: pediatria (VI rok).

Konstrukcja kursu: jedna prezentacja odpowiada jednemu ,,dniu ćwiczeniowemu" (7 godzin lekcyjnych) i zawiera jeden lub dwa przypadki kliniczne z pediatrii z pytaniami otwartymi, skupiającymi się głównie na przeprowadzaniu diagnostyki różnicowej, interpretowaniu prezentowanych odchyleń od normy u danego pacjenta i proponowaniu JAK przeprowadzić różnicowanie i/lub JAKIE postępowanie wdrożyć dla postawionego rozpoznania. 

O odpowiedzi proszę na maila anna.buczynska@sum.edu.pl  - każda osoba wysyłająca odpowiedzi na pytania jest ewidencjonowana jako student, który odbył dany 7 godzinny ,,dzień ćwiczeń". 

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem Kliniki NA KAŻDĄ PREZENTACJĘ (=DZIEŃ ĆWICZENIOWY) MOŻE ODPOWIEDZIEĆ I BĘDZIE ZEWIDENCJONOWANYCH  MAKSYMALNIE 7 STUDENTÓW ! 

Wykłady - IV rok
Prowadząca Grażyna Sobol-Milejska
Wykłady - VI rok

Koordynacja : Grażyna Sobol-Milejska

Wykłady i ćwiczenia dla VI roku Wybrana Specjalizacja -Pediatria