Farmakologia dla studentów położnictwa

Wybrane zagadnienia z zakresu farmakodynamiki.

Seminaria grupa 3 i 7b

Seminaria z farmakologii dla roku III Wydziału Lekarskiego WNMK w semestrze letnim 2019/2020 

Seminaria MZ

Seminaria dla grup prowadzonych przez dr n. farm. M Zielińskiego.

Seminaria WNMK

zaliczenia na ocenę

Seminarium magisterskie Neurobiologia II rok

Seminarium magisterskie dla studentów II roku Neurobiologii na WNMK