Internal Medicine- Palliative Medicine 2020-2021

The course for students in the field of medicine and palliative care contains the most important issues related to the problems of treatment and care for patients with chronic, progressive diseases, not undergoing curative treatment. The course covers, among others, the most important issues regarding the assessment and treatment of chronic pain and other symptoms accompanying the disease, the principles of communication and mental, social and spiritual support of patients and their families.

  • Teacher: Marcin Janecki
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Medycyna paliatywna LMZ 2020-2021

Kurs dla studentów medycyny V roku w Zabrzu. Seminarium.

Tematy: Interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej- skład i zadania. Diagnostyka i leczenie bólu nowotworowego. Przekazywanie niepomyślnych informacji. Pomoc rodzinie w okresie żałoby.

Psychologiczne aspekty opieki paliatywnej 2020-2021

Kurs dla studentów uczęszczających na zajęcia z medycyny i opieki paliatywnej. Webinaria poświęcone tematyce psychologicznych aspektów medycyny i opieki paliatywnej.

Palliative care 2020-2021

The course for students in the field of medicine and palliative care contains the most important issues related to the problems of treatment and care for patients with chronic, progressive diseases, not undergoing curative treatment. The course covers, among others, the most important issues regarding the assessment and treatment of chronic pain and other symptoms accompanying the disease, the principles of communication and mental, social and spiritual support of patients and their families.

Medycyna Paliatywna LMK 2020-2021

Wykład dla studentów VI roku Wydziału Nauk Medycznych semestr zimowy. Poniedziałki 8:30, 15:15. Grupy: 15,9,11,10,16,12,13,14.

Tematyka: Interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej, skład i zadania. Wskazania do objęcia opieką paliatywną. Ból nowotworowy. Przekazywanie niepomyślnych informacji. Pomoc rodzinie w okresie żałoby.

Specjalistyczna opieka paliatywna S 2020-2021

Wykład w czasie rzeczywistym dnia 7.10.w godz. 8.00-15.30 (10h)  dla studentów  Kierunku Pielęgniarstwo II stopień, studia stacjonarne, 2 rok.