Medycyna i opieka paliatywna

VI rok - kierunek lekarski

1. Ból w chorobie nowotworowej - lek. med. Artur Pakosz

2. Interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej - skład i zadania - lek. med. Artur Pakosz

3. Przekazywanie niepomyślnych informacji - mgr Magdalena Sagan

4. Wybrane zagadnienia opieki paliatywno - hospicyjnej - mgr Izabela Kaptacz

Medycyna paliatywna - fakultet.5.WLK

Materiał z zajęć fakultet: Medycyna paliatywna dla studentów 5 roku WLK

Medycyna paliatywna cz 2

Część druga kursu z medycyny paliatywnej zawiera materiały związane z seminariami dla studentów kierunku FZS i FZN

Onkologia i medycyna paliatywna

5-cio godzinny kurs dla studentów kierunku fizjoterapii stacjonarnej. uzupełnienie zajęć seminaryjnych o szczegółowe zagadnienia: wyniszczenie nowotworowe, objawy ze strony ukłądu oddechowego, pokarmowego i nerwowego

Opieka paliatywna

Kurs z zajęć PRZEDMIOTU: Specjalistyczna Opieka Paliatywna - dla kierunku PIELĘGNIARSTWO 2 ROK STUDIA 2 STOPNIA (PLUS/PLUN)

PLL  III rok - Opieka paliatywna

W trakcie kursu można zapoznać się z następującymi tematami:

1. Koncepcje stresu i radzenia sobie ze stresem.

2. Komunikacja z chorym i jego rodziną - jak przekazywać niepomyślne informacje.

3. Żałoba i okres osierocenia - doświadczenie w sferze emocjonalnej, poznawczej i behawioralnej.

4. Etapy żałoby.

5. Metody pomocy i wsparcia osób w żałobie. 

PLL Opieka paliatywna

Materiał na zajęcia z przedmiotu Opieka paliatywna dla studentów 3 roku kierunku Pielęgniarstwo - studnia licencjackie.

  • Teacher: Izabela Kaptacz
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Psychologiczne aspekty opieki paliatywnej

Treścią kursu są psychologiczne aspekty opieki paliatywnej, które dotyczą:

a) teorii stresu i radzenia sobie pod kątem sytuacji nieuleczalnej i postępującej choroby;

b) zasady komunikacji z chorym i jego rodziną - przekazywanie niepomyślnych informacji;

c) stosowanie mechanizmów zaprzeczania;

d) sfera emocjonalna chorego i możliwości postępowania;