course for English-speaking students in psychiatry VI year

Program content on psychiatry implemented as part of didactic classes with 6th year English-speaking students

Fakultet: Depresja uwarunkowania, etiologia, diagnozowanie i możliwości terapii
Zajęcia fakultatywne z tematu depresji  dla II i III roku Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach 
Fakultet: Psychiatria wieku rozwojowego

Zajęcia fakultatywne z zagadnienia psychiatrii rozwojowej dla studentów II roku Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

Kurs z Psychiatrii dla studentów IV roku Wydziału Nauk Medycznych w Katoiwicach

Orzecznictwo psychiatryczne (Ustawa o zawodzie lekarza, biegli sądowi, opinia sądowo- psychiatryczna, pojęcie tajemnicy lekarskiej, opiniowanie w sprawach cywilnych oraz orzecznictwo inwalidzkie.

Pojecie adolescencji- wymiar i podział.

  • Teacher: Krzysztof Kucia
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Psychiatria dla studentów III roku Pilelęgniarstwa

Treści programowe z psychiatrii realizowane w ramach zajęć dydaktycznych ze studentami III roku Pielęgniarstwa

Ultrasonografia jamy brzusznej 2018-2019

1) Przegląd najważniejszych narządów jamy brzusznej i ich obrazów w badaniu USG

2) Przegląd obrazów USG w wybranych jednostkach chorobowych narządów jamy brzusznej

Zajęcia z Psychiatrii II dla studentów VI roku

Opracowane zajęcia dydaktyczne z Psychiatrii II