Psychiatria "Adolescencja norma czy patologia?" 2018-2019

Adolescencję można próbować definiować jako okres "czasu drugich narodzin" i "normatywny kryzys tożsamości". Jest to także czas buntu, negacji form i autorytetów, kontestacji i prowokacji. Jest to próba przejścia do kolejnego etap[u rozwoju. To czas istotnych zmian  zachodzących w obszarze biologicznym, psychologicznym i społecznym. Jest to znacząca zmiana dla całego systemu rodzinnego. W czasie adolescencji występują często zmiany nastroju, bunt oraz próby separacji.   

Psychiatria "Orzecznictwo psychiatryczne" 2018-2019

Orzecznictwo psychiatryczne obejmuje w swoim zakresie: Ustawę o zawodzie lekarza, orzecznictwo medyczne i sądowe. W skład orzecznictwa wchodzą również opinie sądowo - psychiatryczne, biegli sądowi i pojęcie tajemnicy lekarskiej.  

Ultrasonografia jamy brzusznej 2018-2019

1) Przegląd najważniejszych narządów jamy brzusznej i ich obrazów w badaniu USG

2) Przegląd obrazów USG w wybranych jednostkach chorobowych narządów jamy brzusznej