Kurs z Psychiatrii dla studentów IV roku Wydziału Nauk Medycznych w Katoiwicach

Orzecznictwo psychiatryczne (Ustawa o zawodzie lekarza, biegli sądowi, opinia sądowo- psychiatryczna, pojęcie tajemnicy lekarskiej, opiniowanie w sprawach cywilnych oraz orzecznictwo inwalidzkie.

Pojecie adolescencji- wymiar i podział.

  • Teacher: Krzysztof Kucia
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Ultrasonografia jamy brzusznej 2018-2019

1) Przegląd najważniejszych narządów jamy brzusznej i ich obrazów w badaniu USG

2) Przegląd obrazów USG w wybranych jednostkach chorobowych narządów jamy brzusznej