Kurs dla studentów IV roku kierunku lekarskiego 2021-2022
Kurs dla studentów II roku fizjoterapii tryb niestacjonarny 2022-2023

Najważniejsze  przepisy prawne obowiązujące w zagadnieniu psychiatrii 

Kurs dla studentów II roku fizjoterapii tryb stacjonarny 2022-2023

  Ustawodawstwo dotyczące psychiatrii: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznegoKliniczne podstawy fizjoterapii w: Psychiatria dla studentów II roku fizjoterapii studenci stacjonarni i niestacjonarni 2020-2021

Ogólne zasady diagnozowania w psychiatrii oraz zagadnienie psychiatrii rozwojowej

psychiatrist for students of the 4th year of the English-speaking proagram 2020-2021

Psychiatry issues (symptomatology)