1) Przegląd najważniejszych narządów jamy brzusznej i ich obrazów w badaniu USG

2) Przegląd obrazów USG w wybranych jednostkach chorobowych narządów jamy brzusznej

  • Prowadzący: Wojciech Cnota
  • Zapisani studenci: Na ten kurs nie zapisali się studenci

Orzecznictwo psychiatryczne obejmuje w swoim zakresie: Ustawę o zawodzie lekarza, orzecznictwo medyczne i sądowe. W skład orzecznictwa wchodzą również opinie sądowo- psychiatryczne, biegli sądowi i pojęcie tajemnicy lekarskiej.   

  • Prowadzący: Maria Całka
  • Zapisani studenci: Na ten kurs nie zapisali się studenci

Adolescencję można próbować definiować jako okres „czasu drugich narodzin” i „ normatywny kryzys tożsamości”. Jest to także  czas buntu, negacji form i autorytetów, kontestacji i prowokacji. Jest to próba przejścia do kolejnego etapu rozwoju. To czas zmian w obszarze biologicznym,psychologicznym i społecznym. Jest to zmiana dla całego systemu rodzinnego. Nie jest łatwym zróżnicować „normę” od patologii. W czasie adolescencji występują często zmiany nastroju, bunt, próby separacji. 

  • Prowadzący: Maria Całka
  • Zapisani studenci: Na ten kurs nie zapisali się studenci