WYKŁAD PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE 2023-2024

WYKŁAD PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE 2023-2024

Course modified date: 29 May 2024
  • Teacher: BEATA DĘBSKA
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
PIELĘGNOWANIE PACJENTA ZE STOMIĄ kopia 1 2023-2024

Pielęgnowanie pacjenta z urostomią.

Wykład pielęgniarstwa geriatrycznego 2023-2024

Wykład pielęgniarstwa geriatrycznego 2023-2024

Course modified date: 6 Dec 2023

wykłady z pielęgniarstwa geriatrycznego