Zadanie nr.3 Praktyki Pielęgniarstwo Geriatryczne 2020-2021
Zadanie dla studentów drugiego roku studiów licencjackich, kierunku pielęgniarstwo do zrealizowania 14.09.2020 roku w godzinach: 7.00- 14.00
Zadanie nr. 1 Praktyki Pielęgniarstwo Geriatryczne

Zadanie nr 1.dla studentów drugiego roku studiów licencjackich, kierunku pielęgniarstwo do zrealizowania dnia 10.09.2020 w godzinach 7.00-14.30.