Ochrona radiologiczna z dozymterią

Ochrona radiologiczna z dozymterią - kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień ochrony radiologicznej.