Wykład IV rok: Normy okluzji i artykulacji

Wykłady IV rok: Normy okluzji i artykulacji 

Wykłady IV rok: Normy okluzji i artykulacji

Wykłady IV rok: Normy okluzji i artykulacji 

Wykłady II rok 2018-2019

Wykład 1 zawiera informacje dotyczące okluzji, artykulacji. 

Wykłady IV rok: Normy okluzji i artykulacji 2018-2019

Pojęcie układu stomatognatycznego oraz anatomia i fizjologia jego części składowych