Fizjologia wysiłków fizycznych 2018-2019

Zmiany w układach czynnościowych człowieka (krążenia, oddechowy, dokrewny, objętość i skład krwi, nerki, wątroba, układ pokarmowy, termoregulacja), towarzyszące wysiłkowi fizycznemu; klasyfikacja wysiłków. Wydolność fizyczna oraz znaczenie i rodzaje treningów.

Metabolizm 2018-2019

Zagadnienia związane z tzw. „gross metabolism”: przemiana materii – podstawowa  i robocza, metody jej pomiaru oraz czynniki wpływające na intensywność przemian metabolicznych, bilans energetyczny oraz zmiany w ustroju towarzyszące niedoborom substratów energetycznych.

Termoregulacja 2018-2019

Człowiek jako organizm stałocieplny. Mechanizmy wymiany ciepła oraz układ regulujący stałą temperaturę wnętrza ciała. Zmiany „prawidłowej” temperatury ciała: gorączka, hipertermia, anapireksja, hipotermia.

Fizjologia wysiłków fizycznych

Zmiany w układach czynnościowych człowieka (krążenia, oddechowy, dokrewny, objętość i skład krwi, nerki, wątroba, układ pokarmowy, termoregulacja), towarzyszące wysiłkowi fizycznemu; klasyfikacja wysiłków. Wydolność fizyczna oraz znaczenie i rodzaje treningów.

Metabolizm

Zagadnienia związane z tzw. „gross metabolism”: przemiana materii – podstawowa  i robocza, metody jej pomiaru oraz czynniki wpływające na intensywność przemian metabolicznych, bilans energetyczny oraz zmiany w ustroju towarzyszące niedoborom substratów energetycznych.

Termoregulacja

Człowiek jako organizm stałocieplny. Mechanizmy wymiany ciepła oraz układ regulujący stałą temperaturę wnętrza ciała. Zmiany „prawidłowej” temperatury ciała: gorączka, hipertermia, anapireksja, hipotermia.