1. Udział pielęgniarki w procesie psychoterapii.

2. Udział pielęgniarki w procesie rehabilitacji psychiatrycznej.

3. Zaburzenia osobowości, opieka pielęgniarska.

4. Techniki relaksacyjne stosowane w pracy z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi.

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego Katedry Neurologii

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego Katedry Neurologii