Psychiatria - CMedyczny 2020-2021
Pielęgniarstwo psychiatryczne - st. licencjackie - Pielęgniarstwo 2020-2021

1. Udział pielęgniarki w procesie psychoterapii.

2. Udział pielęgniarki w procesie rehabilitacji psychiatrycznej.

3. Zaburzenia osobowości, opieka pielęgniarska.

4. Techniki relaksacyjne stosowane w pracy z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczna Opieka Psychiatryczna - Pielęgniarstwo PLUN 2020-2021

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego Katedry Neurologii

Specjalistyczna Opieka Psychiatryczna - Pielęgniarstwo PLUS 2020-2021

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego Katedry Neurologii