Wielokulturowość w opiece nad kobietą_POUS_POUN_2023-2024

Wielokulturowość społeczeństwa polskiego.

Uroginekologia wykład 2023-2024

Uroginekologia wykład 2023-2024

Course modified date: 16 Jan 2024

Zaburzenia statykinarządu rodnego (POP - pelvic organ prolapse).

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego odnośnie diagnostyki i leczenia obniżenia narządów miednicy mniejszej.  Nowoczesne metody diagnostyki zaburzeń uroginekologicznych.

Ginekologia i opieka ginekologiczna_II_rok_Położnictwo_2023-2024

Radioterapia i chemioterapia w nowotworach narządu rodnego oraz gruczołu piersiowego.  Program profilaktyki nowotworów narządu rodnego i gruczołu piersiowego. 

Ginekologia i opieka ginekologiczna I ROK Położnictwo 2023-2024

Ginekologia i opieka ginekologiczna - wykłady: Fizjologia cyklu płciowego. Antykoncepcja. Opieka prekoncepcyjna. Granice norm i patologii seksualnych.