Opieka specjalistyczna w Położnictiwe, Neonatologii i Ginekologii I rok studia stacjonarne 2018-2019

Opieka specjalistyczna nad pacjentką z zapaleniem narządów miednicy mniejszej - PID- pelvic inflamatory disease. 

Zaburzenia statyki narządu rodnego (POP -pelvic organ prolapse). Wytyczne Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego odnośnie diagnostyki i leczenia obniżenia narządów miednicy mniejszej. 

  • Teacher: Mariola Machura
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Obserwacja i pielęgnacja wcześniaka i noworodka donoszonego 2018-2019

Obserwacja i pielęgnacja wcześniaka i noworodka donoszonego

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
  • Teacher: Mariola Machura
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet