Egzamin
Elektroradiologia 2018

Kurs dla studentów kierunku Elektroradiologia studiów I i II stopnia. 

Wybrane specjalności: Moduł I i Moduł V

Seminarium dla studentów VI r. kierunku lekarskiego WLZ z przedmiotu wybrane specjalności: Moduł I i Moduł V