Pierwsza Pomoc Medyczna z Elementami Pielęgniarstwa 2023-2024
Anestezjologia i Intensywna Terapia V rok 2023-2024
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa 2023-2024

dla studentów I roku dla Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach oraz Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu WNMK – Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii WNMZ – Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej