Konsultacje dla osób piszących prace licencjackie u mgr U.Nowak 2020-2021

konsultacje dla studentów piszących prace licencjackie u mgr Urszuli Nowak

Pielęgniarstwo pediatryczne dla studentów Pielęgniarstwa 2020-2021

Materiały dydaktyczne dla studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2020/21

Pielęgniarstwo pediatryczne dla studentów Położnictwa 2020-2021

Materiały dydaktyczne dla studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo w roku akademickim 2020-21

Praktyka zawodowa z Pielęgniarstwa Pediatrycznego 2020
Zajęcia z Piel. Pediatrycznego prowadzone przez mgr U.Nowak- 2 rok Pielęgniarstwo 2020-2021

Zajęcia z PIEL. PEDIATRYCZNEGO z mgr U.Nowak-2rok Pielęgniarstwo