Biostatystyka

Kurs dla studentów V roku WLK

Epidemiologia srodowiskowa

Wykład z zakresu epidemiologii środowiskowej daje studentowi możliwość zrozumienia znaczenia środowiskowych czynników ryzyka (w tym jakości powietrza, wody do picia, żywności, przedmiotów codziennego użytku, ale także stylu życia i wykonywanego zawodu) dla zdrowia ludzi. Prezentuje ugruntowaną wiedzę na temat możliwości oceny narażenia, w tym narażenia indywidualnego,  a także możliwości wykorzystywania biomarkerów dla prognozowania potencjalnych efektów zdrowotnych (ostrych lub przewlekłych) w związku z narażeniem, ewentualnie wykorzystywanych do oceny skuteczności stosowanego leczenia. 

Higiena i Epidemiologia
Scientific research

Konstrukcja bazy danych, konstrukcja kwestionariusza wraz z jego oceną

Statystyka w badaniach klinicznych

Proszę o otwarcie kursu statystyka w badaniach klinicznych, są to zajęcia fakultatywne.