Choroby Wewnętrzne - III rok stomatologia 2020-2021
Omówienie problemu starzenia się narządu żucia u seniorów z punktu widzenia geriatry oraz podstawowe wiadomości dotyczące leczenia chorób  alergicznych z uwzględnieniem leczenia wstrząsu anafilaktycznego.