Bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii komplementarnej
Kurs e-learningu dla studentów V roku kierunku Farmacja w ramach fakultetu.