Analityka Medyczna - Egzamin Chemia Organiczna 2020-2021

17.03.2020 Materiał wykładowy do przygotowania :

Kontynuacja tematu: Fluorowcopochodne węglowodorów

1.    Reakcje eliminacji wg mechanizmów E1 i E2.

2.    Reguła Zajcewa.

3.    Reaktywność atomu fluorowca. Kierunki przemian monofluorowcopochodnych.

Temat  : Alkohole, etery,  fenole.

1.    Nomenklatura.

2.    Wiązanie wodorowe.

3.    Własności kwasowe i zasadowe alkoholi.

4.    Reakcje substytucji, dehydratacji, utleniania, eteryfikacji i estryfikacji.

5.    Alkohole wielowodorotlenowe - reakcje glicerolu.

6.    Etery i epoksydy (etery cykliczne)

7.    Własności kwasowe fenoli.

8.     Reakcje eteryfikacji i estryfikacji fenolanów.

9.    Reakcje elektrofilowej substytucji aromatycznej fenolu.

 

Literatura: John McMurry - Chemia organiczna
Chemia Organiczna - kierunek Analityka Medyczna 2020-2021
Chemia organiczna - laboratorium 2020-2021

Chemia organiczna - laboratorium 2020-2021

Course modified date: 1 Oct 2020
Chemia organiczna - seminarium 2020-2021

Chemia organiczna - seminarium 2020-2021

Course modified date: 1 Oct 2020
Destylacja prosta niskowrzącej cieczy 2020-2021

Destylacja prosta niskowrzącej cieczy 2020-2021

Course modified date: 1 Oct 2020

Destylacja polega na przeprowadzeniu cieczy w parę, a następnie na skropleniu par i zebraniu cieczy (destylatu) w innym naczyniu. Jest to podstawowa metoda rozdziału wieloskładnikowych mieszanin cieczy, pozwalająca na oddzielenie związku bardziej lotnego od mniej lotnych zanieczyszczeń, rozdzielenie mieszaniny kilku cieczy oraz na oznaczenie temperatury wrzenia.

Destylację prostą stosuje się do oczyszczania cieczy jednorodnych, zanieczyszczonych produktami nielotnymi i do rozdziału dwóch cieczy o znacznej różnicy temperatur wrzenia (około 100°C).

Klucz do kursu: destylacja

Krystalizacja z etanolu w skali półmikro 2020-2021

Krystalizacja jest jedną z metod oczyszczania związków chemicznych. Polega ona na otrzymaniu nasyconego roztworu oczyszczanej substancji w temperaturze wrzenia odpowiednio dobranego rozpuszczalnika, oddzieleniu ewentualnych nierozpuszczalnych zanieczyszczeń (przez odsączenie na gorąco), a następnie ochłodzeniu przesączu. W miarę obniżania temperatury powstaje roztwór przesycony i nadmiar substancji wydziela się z roztworu w formie krystalicznej. Otrzymany w ten sposób osad oddziela się przez odsączenie pod zmniejszonym ciśnieniem.

Klucz do kursu: krystalizacja